Behandeling Fysiotherapie

Een behandeling fysiotherapie bestaat vaak uit een combinatie van verschillende technieken. Afhankelijk van de klacht, worden er een of meerdere van onderstaande technieken toegepast tijdens een behandeling:

  • Manuele mobilisatietechnieken;
  • Bindweefselmassage, klassieke massage en fricties;
  • Ontspanningstherapie;
  • Dry Needling;
  • Oefentherapie.

Manuele mobilisatietechnieken
Mobiliseren van de gewrichten houdt in dat de beweeglijkheid van een gewricht wordt verbeterd. Een gewricht kan geblokkeerd of beperkt zijn in zijn beweging, niet soepel bewegen of te beweeglijk zijn. Door het gewricht in zijn beweging bij te sturen help je hem om weer ‘normaal’ te gaan bewegen, ook kan een eventuele blokkade worden opgeheven. Het mobiliseren kan actief gebeuren doordat de patiënt zelf specifieke oefeningen doet. Het kan ook passief gebeuren, wat inhoudt dat de therapeut de bewegingen uitvoert en de patiënt niet meehelpt met de beweging.
Bij manuele mobilisaties worden vaak meerdere gewrichten in een zogenaamde bewegingsketen behandeld. Zo kan het nodig zijn om bij rugklachten, naast de bewegelijkheid van de rug zelf, ook de bewegelijkheid van de voet, enkel, knie en heup te verbeteren zodat klachten blijvend kunnen herstellen.

Bindweefselmassage, klassieke massage en fricties
Bindweefselmassage is een techniek die toegepast wordt om via het zenuwstelsel een positieve invloed op het natuurlijke herstelvermogen van de patiënt te hebben. Deze massagetechniek heeft naast de werking op spieren en gewrichten ook invloed op de organen.  Het zorgt ervoor dat het zenuwstelsel gestimuleerd wordt tot herstel van de klachten. Met deze vorm van massage worden de huidlagen (bindweefsellagen) bewogen en wordt ook de doorbloeding gestimuleerd.
Klassieke massage wordt vaak ter ondersteuning van de totale behandeling gebruikt om de doorbloeding aan te zetten zodat pijnklachten kunnen verminderen. Het ontspant met name de spieren en werkt vooral lokaal, op de aangedane plek zelf.
Bij Fricties maak je gebruik van drukpuntmassage. Dit wordt vooral toegepast wanneer er peesklachten zijn zoals bijvoorbeeld bij een tenniselleboog het geval is.

Ontspanningstherapie
Het doel van ontspanningstherapie is niet alleen ontspannen maar ook het aanzetten van het lichaam tot genezing. De methoden waarin ik nascholing heb gevolgd en die ik toepas zijn: autogene training van Schultz, progressieve relaxatie volgens Jacobson, auto-focussing en diverse visualisatietechnieken.

Dry Needling
Dry Needling wordt toegepast wanneer er spier- peesproblemen zijn en er duidelijke verhardingen te voelen zijn (Trigger Points). Tijdens de behandeling worden de Trigger Points aangeprikt met steriele wegwerpnaalden, daarna worden de spieren gerekt. Als huiswerkoefening krijgt de patiënt rekoefeningen mee, wordt geadviseerd om de aangeprikte plaats warm te houden en veel water te drinken.
Deze methode werkt bij uitstek goed bij sporterblessures en bij mensen die last hebben van lokale of uitstralende pijnklachten.

Oefentherapie
Oefentherapie bestaat uit het doen van oefeningen tijdens de behandeling of het meekrijgen van specifieke oefeningen voor thuis (oefenschema op maat). De oefeningen zijn gericht op het bevorderen van de beweeglijkheid van gewrichten, het versterken of lenig maken van de spieren, of het leren stabiliseren van gewrichten door de spieren. Daarnaast bestaat de oefentherapie ook uit het geven van adviezen om de houding te verbeteren of te zorgen dat de transfers goed verlopen. Met transfers wordt bedoeld: het veranderen van de houding zoals je hebt bij het gaan staan, gaan liggen en gaan zitten.
Oefentherapie wordt dus ingezet om de houding en/of beweging van iemand te optimaliseren!